MEREU ÎN DRUM!

JLC GROUP

DESPRE COMPANIA


«Zimbru Nord» - Traseul Dvs — responsabilitatea noastră!


«Zimbru Nord» este una dintre cele mai mari companii de transport din Republica Moldova, ce oferă un spectru larg de servicii înalt profesioniste în domeniul logisticii auto pe teritoriul Republicii Moldova, în statele CSI, Europa, Asia, Orientul Apropiat și Africa de Nord.

Istorie

Întreprinderea de transport auto «Zimbru Nord» a fost inființată în anul 1970 în or. Bălți. La sfîrșitul anului 2007 în cadrul licitației de stat întreprinderea «Zimbru Nord» a devenit filială a concernului «JLC Group», care se află în mun.Chișinău. În prezent în cadrul companiei «Zimbru Nord» activează 250 persoane.

Sarcinile de bază ale companiei cuprind:
1. Transportări internaționale;
2. Asigurarea cu transport specializat a întreprinderilor din ramura de prelucrare a laptelui pentru livrarea materiei prime lactate (pe teritoriul Republicii Moldova);
3. Transportarea încărcăturilor pe teritoriul Republicii Moldova;
4. Transportarea pasagerilor pe teritoriul Republicii Moldova;
5. Servicii de reparaţie şi mentenanţă a mijloacelor de transport auto.

Realizări

O direcţie prioritară pentru activitatea companiei «Zimbru Nord» o constituie transportările cu destinație internaționă. Astfel procentajul transportărilor internaționale în volumul total al încărcăturilor a constituit 5% în anul 2009, 15% în anul 2010, 25% în anul 2011, iar în anul 2012 transportările internaționale vor constitui 45% din volumul total de transportări ale companiei «Zimbru Nord». În scopul efectuării transportărilor internaţionale compania «Zimbru Nord» mărește în fiecare an numărul mijloacelor sale de transport auto. La moment compania deține în total 304 unități de transport.

Nivelul înalt de echipare tehnică și profesionalismul managerilor permite companiei să-și asume răspunderea nu doar pentru transportarea încărcăturilor obișnuite, dar și pentru încărcături agabaritice, de mare tonaj, fragile sau periculoase, transportarea cărora necesită o pregătire specială și coordonarea traseului cu organele de supraveghere.

De asemenea baza auto a întreprinderii posedă mijloace necesare pentru repararea și deservirea unităților de transport proprii, cît și pentru prestarea serviciilor de mentenanță.

Date meteo acum:

Pentru detalii apăsaţi pe oraşul care vă interesează.

×

Notiţe:

La moment datele lipsesc.

×